NIE TRAĆ DOCHODU

Każdy lekarz na początku swojej kariery stanął przed wyborem podjęcia pracy na etacie lub założenia działalności gospodarczej i podpisania z wybranym podmiotem leczniczym kontraktu. Etat niewątpliwie gwarantuje lekarzowi urlop i świadczenia socjalne. Lekarz na etacie nie musi martwić się o opłacenie składki zdrowotnej, chorobowej, emerytalnej i rentowej czy zaliczki na podatek dochodowy. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy. Nie obawia się również, że z dnia na dzień pozbawiony zostanie pracy. Zwolennicy pracy na etacie argumentują również swoje stanowisko tym, że to pracodawca pokrywa jego koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Zawody prawnicze uznawane są za wysoko dochodowe. Honoraria adwokatów, radców prawnych czy notariuszy są zazwyczaj znacznie wyższe od średniej krajowej pensji. Jednakże należy wziąć pod uwagę, że są to wolne zawody, wymagające prowadzenia własnej działalności. Wiąże się to z koniecznością utrzymania się pomiędzy zleceniami, a także z ponoszeniem kosztów utrzymania kancelarii, dlatego bardzo ważna jest ciągłość dochodów. Pomóc w tym mogą ubezpieczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, której zadaniem jest gromadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a następnie dystrybuowanie świadczeń zgodnie z ustalonymi przepisami. Jest niewątpliwie jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, z której usług korzysta około 24 mln osób. Nie ma ona jednak możliwości samodzielnego prowadzenia polityki finansowej, bo tą kształtuje Parlament.

Jeśli jesteśmy prezesem dużej czy nawet niewielkiej firmy powinniśmy koniecznie wykupić ubezpieczenie przerwy w działalności (business interruption). A jeśli sami dla siebie jesteśmy szefem i pracownikiem? Jeśli prowadzimy własną jednoosobową działalność? Jeśli to nasze ręce, umysł, intelekt są naszym przedsiębiorstwem? Jeśli z powodu wypadku lub choroby będziemy zmuszeni przerwać a nawet zakończyć naszą dotychczasową działalność zawodową? Co się stanie? Czy istnieją efektywne mechanizmy, które zapewnią nam bezpieczeństwo finansowe w takiej sytuacji?

Standardowe środki zabezpieczenia dochodów bardzo często okazują się niewystarczające. Czujemy się pewnie, gdy jesteśmy w pełni sił i zapału do pracy a ewentualne ryzyko związane z okresową niezdolnością do pracy minimalizujemy. Problem uzmysławiamy sobie dopiero w przypadku niespodziewanej choroby lub wypadku, które uniemożliwiają kontynuację pracy zawodowej przez dłuższy czas, którego w całości nie pokrywają standardowe świadczenia ZUS. Ubezpieczenie od Utraty Dochodu londyńskiego rynku Lloyd’s jest dla osoby samo zatrudnionej uzupełnieniem podstawowych świadczeń przysługujących z ZUS i jest długookresowym zabezpieczeniem dochodów. Gwarantuje utrzymanie komfortu finansowego w przypadku niemożności kontynuowania dotychczasowej działalności zawodowej w wyniku choroby lub wypadku.