NIE TRAĆ DOCHODU

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji definiuje zawód komornika jako funkcjonariusza publicznego działającego przy sądzie rejonowym. Określa tryb powoływania i odwoływania komorników sądowych, a także ściśle określa kto może nim zostać. Uprawnieni do wykonywania czynności komorniczych są polscy obywatele, którzy ukończyli 26 rok życia, mają pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinię. Co więcej nie mogą być karani za przestępstwo, przestępstwo skarbowe czy też podejrzani o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Warunkiem uzyskania uprawnień komorniczych jest też odpowiednie wykształcenie, a więc studia prawnicze i odpowiednia aplikacja. Wymagania co do przyszłych kandydatów są duże. Czy w związku z tym, po uzyskaniu już uprawnień, komornik powinien martwić się o swoją przyszłość? Czy powinien ubezpieczać swój dochód?

Zawód tłumacza ma ciągle przed sobą ogromną przyszłość. Kiedy pojawiły się pierwsze elektroniczne narzędzia tłumaczeniowe, środowisko zaczęło obawiać się konkurencyjnych maszyn. Wiemy jednak, że tłumaczenia elektroniczne są często źródłem dowcipów i raczej w kolejnych latach maszyny nie zagrożą człowiekowi. Może dlatego warto żeby tłumacze zadbali o swoje bezpieczeństwo, bo o bezpieczeństwo swojego zawodu nie powinni się martwić.

Unia Europejska to miejsce, gdzie reprezentowane są różne partie polityczne, ruchy społeczne , a także reprezentacje zawodowe. W Unii Europejskiej reprezentowane są również zrzeszenia wolnych zawodów. Narodowe federacje wolnych zawodów czuwają nad powstającymi na poziomie Unii przepisami, tak aby zapewnić swojemu środowisku jak najkorzystniejsze rozwiązania.

Zabezpieczenie dochodów działalności gospodarczej należy do jednych z najważniejszych zadań każdego przedsiębiorcy. Zabezpieczamy je na wiele różnych sposobów. Po pierwsze poprzez ciągłe uatrakcyjnianie oferty celem utrzymania stałych klientów i pozyskania tych nowych. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby świadczone usługi wykonywane były na najwyższym poziomie. Ale i decydujemy się na wykupienie ubezpieczenia od utraty dochodu, które w razie nieprzewidzianych wydarzeń losowych zapewni nam płynność finansową i tym samym pozwali na przetrwanie naszej działalności w trudniejszym dla nas okresie. Wszystkie te zabezpieczenia zarówno pośrednie jak i bezpośrednie minimalizują ryzyko niewypłacalności i mają przełożenie na kondycję finansową firmy. Skoro mają wpływ na naszą działalność powinny być wliczane w koszty uzyskania przychodu. Czy zatem składka na ubezpieczenie może być kosztem uzyskania przychodu?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to coraz bardziej popularna forma organizacyjna na rynku pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku zarejestrowanych było około 1,1 mln firm, które nie zatrudniały pracowników na podstawie stosunku pracy. Samozatrudnieni, bo o nich mowa, stanowili w badanym roku 8% ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Zainteresowanie współpracą z samozatrudnionym jest wśród pracodawców bardzo duże. Ograniczają oni w ten sposób szereg formalności związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne, odprowadzaniem podatku dochodowego czy udzieleniem urlopu. Jak to wygląda z punktu widzenia przedsiębiorcy? Czy współpraca na takich zasadach jest dla nich równie korzystna? Jakie koszty ponosimy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą?