NIE TRAĆ DOCHODU

Wszystko wskazuje na to, że dziennikarze to gatunek skazany na wymarcie. Jednostek, znających się na swoim fachu i posiadających rzetelną wiedzę w określonym obszarze, jest coraz mniej. Wypierają je tzw. content managerowie, redaktorzy internetu lub... maszyny. Powstały już bowiem aplikacje, gromadzące wszystkie ważne treści z internetu i sortujące je według rangi tematu. Dziennikarze stają się już niepotrzebni, a mimo to aura unosząca się wokół tego zawodu wciąż kusi młodych – świadczą o tym chociażby tłumy na wydziałach dziennikarstwa na uniwersytetach. Czy opłaca się w ogóle wykonywać ten wolny, a więc niepewny zawód? A jeśli tak, to w jaki sposób można ochronić swój dochód?

Kiedy kobieta dowiaduje się, że spodziewa się dziecka, targa nią fala sprzecznych emocji. Radość i oczekiwanie na pojawienie się dziecka mieszają się z lękiem i ze strachem, czy poradzi sobie z ciążą i porodem oraz opieką nad noworodkiem. Obawom tym towarzyszy naturalny lęk dotyczący domowych finansów. A jeśli przyszła mama prowadzi własną działalność gospodarczą – zwiększa się on do niebotycznych rozmiarów, bowiem pojawia się dodatkowy strach dotyczący dalszej działalności firmy oraz zasiłku macierzyńskiego. Czy słuszny?

Aktualnie w szkołach panuje sezon na sprzedaż ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży. Czy będąc reprezentantem wolnego zawodu świadomie podejmujesz decyzję o wyborze odpowiedniej ochrony dla Twojego dziecka? Czy Twoje dziecko jest zabezpieczone na odpowiednio wysokie sumy ubezpieczenia?

Ubezpieczamy mieszkanie, samochód, czasem myślimy też o sprawach nieco ważniejszych takich jak ubezpieczenie życia i zdrowia. Ale czy można ubezpieczyć ubrania? Co łączy ubezpieczenia i garderobę? Jak chronić swoje ulubione ciuchy? Nie jest to ani trudne, ani drogie.

Niezawisłość sędziowska jest jedną z podstawowych zasad ustrojowych w Polsce w odniesieniu do zawodu sędziego. Ma ona za zadanie wykluczenie jakichkolwiek nacisków czy to wewnętrznych czy też zewnętrznych, w szczególności dotyczących nacisków politycznych, na ewentualne decyzje sędziego. Konstytucja RP oraz stosowne ustawy to jedyne dokumenty, którym podporządkowane są wyroki sądów. Ma to zapewnić sędziemu pełną niezależność oraz bezstronność w podejmowaniu decyzji. Obok zapisów o niezawisłości sędziowskiej, sędzia ma również gwarancję nieusuwalności ze stanowiska, o ile nie dopuści się pewnych wykroczeń, przewidzianych w Konstytucji, które mogłyby go wykluczyć ze środowiska sędziowskiego. Wydaje się więc, że ryzyko utraty dochodów wśród sędziów jest mocno ograniczone. Czy rzeczywiście sytuacja dochodowa sędziów jest tak komfortowa?