NIE TRAĆ DOCHODU

Zabezpieczenie dochodów działalności gospodarczej należy do jednych z najważniejszych zadań każdego przedsiębiorcy. Zabezpieczamy je na wiele różnych sposobów. Po pierwsze poprzez ciągłe uatrakcyjnianie oferty celem utrzymania stałych klientów i pozyskania tych nowych. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby świadczone usługi wykonywane były na najwyższym poziomie. Ale i decydujemy się na wykupienie ubezpieczenia od utraty dochodu, które w razie nieprzewidzianych wydarzeń losowych zapewni nam płynność finansową i tym samym pozwali na przetrwanie naszej działalności w trudniejszym dla nas okresie. Wszystkie te zabezpieczenia zarówno pośrednie jak i bezpośrednie minimalizują ryzyko niewypłacalności i mają przełożenie na kondycję finansową firmy. Skoro mają wpływ na naszą działalność powinny być wliczane w koszty uzyskania przychodu. Czy zatem składka na ubezpieczenie może być kosztem uzyskania przychodu?

Zgodnie z zapisami art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (…). Co więcej, aby poniesiony wydatek mógł zostać potraktowany jako koszt uzyskania przychodu, w myśl powołanego przepisu, winien spełniać jednocześnie następujące warunki:
•    pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu albo zabezpieczenia źródła przychodu,
•    nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodu, wymienionych w art. 23 ust.1 ustawy,
•    być właściwie udokumentowany.
Wydawać by się mogło, że koszty poniesione na ubezpieczenie od utraty dochodu wpisują się w tą definicję. Okazuje się, że niekoniecznie.  Organy podatkowe wielokrotnie już wydawały swoje opinie w tym temacie i za każdym razem odmawiają podatnikom prawa do wliczania przedmiotowych wydatków w koszty uzyskania przychodu. Wedle interpretacji indywidualnych Dyrektorów Izb Skarbowych czy to w Poznaniu czy w Bydgoszczy tego rodzaju koszty mają osobisty charakter, nie mają przełożenia na powstanie lub zwiększenie przychodu oraz zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodu.
Wydatków poniesionych na zapłatę ubezpieczenia nie można uznać za zabezpieczenie źródła przychodu, lecz za wydatki czysto osobiste, których celem jest niepogorszenie sytuacji materialnej osoby ubezpieczonej. Nie można mówić tu o zabezpieczeniu dochodów pozarolniczej działalności gospodarczej, ale o zabezpieczeniu dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności. To ogromna różnica. Niezasadnym zatem jest wliczenie comiesięcznej składki na polisę do kosztów uzyskania przychodu.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.