NIE TRAĆ DOCHODU

Według danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za IV kwartał 2013 roku na ponad 14,5 mln osób ubezpieczonych ponad 10,5 mln stanowili zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Prawie 900 tyś. to osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i niemalże 1,4 mln stanowiły osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą. Dynamika wzrostu umów cywilnoprawnych jest ogromna. Dla porównania na koniec 2011 roku było ich około 700 tyś. Skąd taki wzrost? Dlaczego pracodawcy coraz chętniej nawiązują współpracę ze zleceniobiorcami i osobami samozatrudnionymi?

Umowa o pracę jest pod wieloma względami jedną z najbardziej atrakcyjnych form zatrudnienia z punktu widzenia pracownika. Gwarantuje świadczenia socjalne, odprawę, okres wypowiedzenia, urlop czy ewentualną premię. Jednocześnie generuje największe koszta dla pracodawcy. Sprawia to, że w dobie kryzysu pracodawcy wolą wybrać te formy współpracy, które ograniczą ich wydatki, również te związane z pracownikiem.    

W Polsce, ze względu na charakter prawny umów, wyróżniamy umowy wynikające z Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego. Do pierwszej grupy zaliczamy oczywiście umowę o pracą, a do drugiej m.in. umowę zlecenie i umowę o dzieło. O ile umowa o dzieło nie podlega żadnym składkom ZUSowskim, o tyle umowa zlecenie i umowa o pracę już tak.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyrażona jest w formie stopy procentowej i jest taka sama dla każdego ubezpieczonego (za wyjątkiem składki na ubezpieczenie wypadkowe, które jest zróżnicowane ze względu na poziom zagrożenia zawodowego). Zarówno tych zatrudnionych na podstawie umów jaki i osób samozatrudnionych. Wysokość stóp procentowych jest następująca:

  • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru,
  • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
  • na ubezpieczenie rentowe – 13% podstawy wymiaru,
  • na ubezpieczenie wypadkowe – od 0,9 do 3,6% podstawy wymiaru.

Składki te płacone są przez płatnika składek, a finansowane w zależności od rodzaju składki przez płatnika oraz ubezpieczonego. Wyjątkiem są oczywiście osoby samozatrudnione, które w całości pokrywają te koszta z własnych środków. Co ma więc wpływ na wysokość składek?

Kluczowa jest tu podstawa wymiaru składek. W przypadku pracowników etatowych stanowi ją uzyskany przychód, dla przedsiębiorców natomiast jest to stały ryczał, niezależny od ich faktycznych przychodów. Umowy zlecenie żądzą się podobnymi prawami jak umowy o pracę jednak tu, w przypadku, gdy ubezpieczony posiada kilka umów zlecenie to obowiązkowemu ubezpieczeniu podlega tylko jedna z umów. Reszta jest z tych świadczeń zwolniona. Wysokość składek w zależności od źródła dochodu bardzo dobrze obrazuje załączony wykres.

Oczywiście im mniejsza wysokość składek płacona na rzecz ubezpieczonego tym mniejsze są ewentualne świadczenia. O ile osoby zatrudnione na umowę pracę odprowadzane mają de facto składki od najwyższych możliwych dochodów o tyle samozatrudnieni i zleceniobiorcy już nie. Warto więc zawczasu pomyśleć o zabezpieczeniu swoich przyszłych świadczeń. Bardzo dobrym rozwiązaniem mogą okazać się ubezpieczenia na wypadek utraty dochodu w wyniku wypadku lub choroby. Koszt takiego ubezpieczenia jest nieporównywalnie niższy od ewentualnych składek społecznych, a wysokość świadczenia może być dopasowana do wydatków ubezpieczonego i wypłacana nawet przez 36 miesięcy. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, zleceniobiorcy jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

 

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.