NIE TRAĆ DOCHODU

Własna działalność gospodarcza to niewątpliwie wiele korzyści. Duża niezależność na rynku pracy, elastyczność, wyższe zarobki czy sposób na samorealizację. Z drugiej jednak strony na przedsiębiorcę czyha szereg ryzyk. Od ryzyka handlowego poprzez ryzyka rynkowe, społeczne, ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych czy gospodarczych. Jak możemy zabezpieczyć naszą działalność? Jak zminimalizować ryzyko?

Pewne zabezpieczenia narzucone są odgórnie przez Ministerstwo Finansów. Mowa tu o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (OC), które pokrywa szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności zawodowych. Ubezpieczenie pokrywa szkody rzeczowe, osobowe i czyste starty finansowe. W Polsce obowiązek wykupienia polisy OC został nałożony  m.in. na adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy lekarzy kontraktowych. Są to zawody wymagające dużej specjalizacji oraz obarczone dużym ryzykiem – niekompetencje czy niedbalstwo mogą narazić klienta na dotkliwą szkodę.

Jednym z zabezpieczeń w przypadku wykonywania własnej działalności są również ubezpieczenia społeczne, z tytułu których odprowadzamy składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Większość przedsiębiorców, aby zminimalizować bieżące koszty firmy, odprowadza te składki w minimalnym wymiarze, a więc od najniższej podstawy. W konsekwencji ewentualne świadczenia czy to emerytalne czy chorobowe, wypadkowe czy rentowe wypłacane są również w najniższej wysokości.

A jeśli na skutek wypadku lub choroby tracimy możliwość zarobkowania jak pokryjemy bieżące wydatki? Jak opłacimy raty kredytu inwestycyjnego,  leasingu czy czynsz? Jednym z najlepszych rozwiązań jest wykupienie ubezpieczenia od utraty dochodu w wyniku wypadku lub choroby. Ubezpieczenie to skierowane jest przede wszystkim do osób prowadzących własną działalność. Składki zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Ubezpieczenie gwarantuje miesięczne świadczenie nawet przez 36 miesięcy i swobodne kształtowanie sum ubezpieczenia. Co ważne ochrona obejmuje nasz przychód, zatem dotyczy także kosztów stałych i inwestycyjnych naszej działalności gospodarczej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze:

Świetny wpis i powinien przeczytać go każdy kto zastanawia się nad rozpoczęciem własnego biznesu. A możliwości jak go zacząć jest mnóstwo można zacząć jako start up czy jako młoda spółka z potencjałem zagrania na giełdzie np poprzez <a href="http://blueoak.pl/uslugi/newconnect">wejście na newconnect</a> Myślę, że jeśli ktoś ma pomysł i zaparcie uda mu się stworzyć świetnie prosperujący biznes.

dodany przez Basia Ptak, 26-11-2016 22:01:29