NIE TRAĆ DOCHODU

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, której zadaniem jest gromadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a następnie dystrybuowanie świadczeń zgodnie z ustalonymi przepisami. Jest niewątpliwie jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, z której usług korzysta około 24 mln osób. Nie ma ona jednak możliwości samodzielnego prowadzenia polityki finansowej, bo tą kształtuje Parlament.

Niestety od lat ZUS nie cieszy się zbyt dużym uznaniem wśród społeczeństwa z racji powszechnego przekonania o złym gospodarowaniu środkami i w konsekwencji wypłacie zbyt niskich emerytur, rent czy też zasiłków w tym: chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, wyrównawczych czy pogrzebowych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

Najczęściej wypłacanym świadczeniem ZUSowskim jest zasiłek chorobowy. Prawo do jego otrzymywania nabywa każda ubezpieczona osoba od 34-ego dnia zwolnienia. Do tego czasu wypłacane jest wynagrodzenie przez pracodawcę. Czas pobierania zasiłku chorobowego to 182 dni. To maksymalny okres świadczeń. Po tym okresie, w przypadku gdy ubezpieczony jest nadal niezdolny do wykonywania pracy, ale dalsze leczenie czy rehabilitacja umożliwią powrót do pracy, można ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Tym sposobem okres świadczeń przedłuża się o 12 miesięcy. Gdy leczenie czy rehabilitacja okazują się bezskuteczne, a Komisja Lekarska stwierdza okresową lub trwałą niezdolność do pracy, osoba ubezpieczona może starać się o rentę.

Wysokość zasiłku chorobowego to 80% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego jego podstawę. W przypadku pobytu w szpitalu jest to 70% podstawy wymiaru. Natomiast 100%, jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy. Ewentualnie w przypadku choroby zawodowej lub gdy przypada na okres ciąży. W przypadku gdy składka chorobowa odprowadzana jest dobrowolnie, a więc przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, osoby wolnych zawodów (np. prawnik, lekarz) oraz osoby, które świadczą pracę na zasadzie samozatrudnienia, prawo do zasiłku przysługuje przez pół roku. Jest zazwyczaj niskie, z racji tego, że zdecydowana większość przedsiębiorców opłaca składki w jej minimalnej wysokości. W takim wypadku dłuższa choroba czy wypadek losowy powodują utratę dotychczasowych dochodów i drastycznego spadku poziomu życia. Jest to tym bardziej dotkliwie, gdy osoby utrzymujące się z własnej działalności posiadają różnego rodzaju zobowiązania finansowe jak kredyt hipoteczny, inwestycyjny czy rata leasingu.

W takiej sytuacji warto więc zainteresować się dodatkowym ubezpieczeniem osobowym. Zapewni ono pokrycie potrzeb finansowych wynikłych w skutek określonych zdarzeń w życiu takich jak: choroba, kalectwo, dożycie określonego wieku lub śmierć. Oferta zakładów ubezpieczeniowych jest bardzo bogata. Składki na ubezpieczenia na wypadek utraty dochodu zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie, a okres świadczeń z tego tytułu może wynosić nawet 36 miesięcy. Wysokość wypłacanych świadczeń jest bardzo zróżnicowana i sięga nawet 6.000 zł.

W okresie boomu kredytów hipotecznych, ubezpieczenia na wypadek utraty dochodu stały się bardzo popularne. Banki często wymagały posiadania tego typu zabezpieczenia udzielanych kredytów. W czasach niepewnej sytuacji na rynku pracy posiadanie tego typu ubezpieczenia jest niewątpliwie bardzo dobrym rozwiązaniem. Daje komfort utrzymania dotychczasowego poziomu życia i płynności finansowej.
 

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.