NIE TRAĆ DOCHODU

Zawody prawnicze uznawane są za wysoko dochodowe. Honoraria adwokatów, radców prawnych czy notariuszy są zazwyczaj znacznie wyższe od średniej krajowej pensji. Jednakże należy wziąć pod uwagę, że są to wolne zawody, wymagające prowadzenia własnej działalności. Wiąże się to z koniecznością utrzymania się pomiędzy zleceniami, a także z ponoszeniem kosztów utrzymania kancelarii, dlatego bardzo ważna jest ciągłość dochodów. Pomóc w tym mogą ubezpieczenia.

Prawdziwym problemem dla adwokata może okazać się przerwa w pracy spowodowana np. długotrwałą chorobą lub wypadkiem oraz potrzebą rekonwalescencji. Prawnik traci wówczas możliwość zarobkowania, a dodatkowo poważna niedyspozycja zdrowotna może generować znaczne wydatki na leczenie, opiekę, rehabilitację, pobyty w sanatorium. Do tego dochodzą codzienne wydatki na utrzymanie domu oraz, doś7 często, konieczność spłacania kredytu czy rat leasingowych.

Świadczenia wypłacane przez ZUS są zdecydowanie za niskie, dlatego mogą nie wystarczyć na bieżące potrzeby. Wysokość wypłacanych zasiłków chorobowych zależna jest od wysokości składki. Otrzymywanie świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego możliwe jest tylko wówczas, gdy prowadzący działalność gospodarczą odprowadzał wcześniej składkę na ubezpieczenie chorobowe. Okres wyczekiwania w takim wypadku wynosi 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia, a maksymalny okres wypłaty świadczenia nie może być dłuższy jak 182 dni i 270 w ściśle określonych przypadkach (gruźlica, niezdolność pracy w okresie ciąży). Podstawę wymiaru świadczenia przysługującą ubezpieczonemu, a więc w tym wypadku osobie prowadzącej działalność gospodarczą, jest przeciętny miesięczny przychód. Od jego wysokości opłacana była składka na ubezpieczenie chorobowe z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem tego czasu, brane są pod uwagę pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku dobrowolnej składki chorobowej wyznaczana jest maksymalna podstawa wymiaru składek, która w 2014 roku wynosi 9.365 zł. Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki.

Zwykle jednak jest to niewystarczająca kwota, zwłaszcza dla osób przywykłych do życia na wysokim poziomie.

Dobrym rozwiązaniem dla osób wykonujących wolne zawody jest ubezpieczenie, które gwarantuje ciągłość dochodów. Ubezpieczenie dochodu od choroby czy wypadku to pewność jutra i spokój na co dzień. Warto więc zabezpieczyć finansowo swoją przyszłość i nie martwić się o to, co stanie się z kancelarią w razie utraty zdolności do pracy.
 

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.