NIE TRAĆ DOCHODU

Ubezpieczenia to skomplikowana materia i warto zdać się na zaufanego doradcę, który pomoże nam zawrzeć odpowiednie polisy ubezpieczenia i w razie potrzeby uzyskać stosowne odszkodowanie. A jakie polisy jako reprezentanci wolnego zawodu powinniśmy zawrzeć?

Wykonywanie wolnego zawodu to odpowiedzialność przed naszym klientem, za świadczone dla niego usługi. Nawet drobny błąd z naszej strony, może wygenerować po stronie klienta znaczną stratę, a świadomy klient będzie domagać się w takim wypadku co najmniej wyrównania poniesionych strat materialnych, a być może również rekompensaty za straty niematerialne – szkody na wizerunku etc.

Wyobraźmy sobie drobny błąd tłumacza w ważnej umowie, który może wygenerować poważne starty dla firmy. Podobnie może być ze źle udzieloną poradą prawną czy księgową. Jak skutecznie chronić się przed roszczeniami Klientów w takich przypadkach? Odpowiedzią są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Kluczowe dla wolnych zawodów zakresie świadczonych usług i wykonywania działalności zawodowej są zwykle polisy odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Wiele zawodów ma obowiązek zawierania takich polis, a ustawodawca określa minimalną sumę gwarancyjną na jaką polisa taka powinna zostać zawarta. Zwykle obowiązek zawarcia polisy odpowiedzialności cywilnej dotyczy zawodów wymagających dużej specjalizacji i takich, gdzie niewłaściwe wykonywanie czynności może narazić klienta na dotkliwe szkody. Oczywiście na liście zawodów, które mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC znajdują się lekarze, ale również adwokaci, radcowie prawni, notariusze, zarządcy nieruchomości, architekci czy komornicy.

Każdy z tych zawodów ma ściśle określoną wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej, czyli limitu do jakiego w przypadku wystąpienia szkody ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na pokrycie roszczenia skierowanego przeciw ubezpieczonemu. Dla lekarzy jest to na przykład 75 000 EUR na jedno zdarzenie i 350 000 EUR na wszystkie zdarzenia, dla radcy prawnego i notariusza to 50 000 EUR na jedno zdarzenie, dla detektywa 15 000 EUR, a dla brokera ubezpieczeniowego to aż 1 875 927 EUR.

De facto jest to ochrona naszych klientów, bowiem odszkodowanie wypłacane jest w przypadku uzasadnionego roszczenia Klienta. W zależności od wykonywanego zawodu roszczenia opiewają na różne kwoty. W przypadku roszczeń medycznych czy prawnych, żądane odszkodowania sięgają często milionów złotych. Warto zatem pomyśleć nie tylko o wykupieniu ubezpieczenia wymaganego prawnie, ale również zabezpieczyć się wykupując dodatkowy limit odpowiedzialności, bowiem limity te w pewnym sensie się sumują. Załóżmy, że przeciw prawnikowi wystąpi grupa jego klientów z roszczeniem na 2 mln PLN i roszczenie to w 50% zostanie uznane za zasadne. Z obowiązkowego ubezpieczenia OC będzie mogła być wypłacona kwota do wysokości sumy gwarancyjnej, czyli do 50 000 EUR (niewiele ponad 200 000 PLN). A co z resztą? Jeśli prawnik zawarł dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, a jest to coraz częstsza praktyka, to po wyczerpaniu się limitu z polisy obowiązkowej zaczyna działać polisa nadwyżkowa (dodatkowa). Załóżmy, że dodatkowy limit wynosił 2 000 000 PLN. Zatem pozostałe 800 000 roszczenia będzie mogło być zaspokojone z polisy nadwyżkowej.

Przedstawiciele wolnych zawodów powinni również pamiętać o swojej ograniczonej ochronie w zakresie świadczeń chorobowych. Przy opłacaniu minimalnego ZUSu, świadczenia w przypadku choroby lub wypadku są jeszcze bardziej minimalne. Dlatego warto pomyśleć o ochronie swoich dochodów w sytuacji zachorowania lub nagłego wypadku. Są już na polskim rynku dostępne takie produkty ubezpieczeniowe. Można je znaleźć między innymi na stronach nietracdochodu.pl asecurama.pl. Dodatkowo portale te mają swoje fachowe infolinie, gdzie przedstawiciele wolnych zawodów mogą uzyskać w przystępnej formie informacje na temat ubezpieczeń.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.