NIE TRAĆ DOCHODU

W Polsce istnieją ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe oraz dobrowolne. Te pierwsze muszą wykupić przedstawiciele niektórych zawodów, z drugich mogą skorzystać praktycznie wszyscy (np. nauczyciele, tłumacze, geodeci). Dlaczego dla jednych OC jest obligatoryjne, a dla innych niekoniecznie?

Obowiązkowe OC: kogo dotyczy?

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej muszą wykupić przedstawiciele zawodów, które wymagają wysokich kwalifikacji, a ich wykonywanie wiąże się z dużą odpowiedzialnością oraz ryzykiem. Chodzi m.in. o następujące zawody: lekarza, stomatologa, adwokata, notariusza, radcy prawnego, komornika sądowego, architekta, inżyniera budowlanego, zarządcy nieruchomości, brokera finansowego.

Obowiązkowe OC: czego dotyczy?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność za szkody lub zaniechania, które wyrządziła osoba ubezpieczona, a które mają bezpośredni związek z wykonywanym zawodem. OC dotyczy szkód osobowych, rzeczowych oraz strat majątkowych. Wszystkie oczywiście oznaczają szkody, które zostały wyrządzone osobie trzeciej. Trzeba jednak pamiętać, że nie dotyczą one szkód, które zostały popełnione umyślnie lub w wyniku błędu wynikającego z rażącego niedbalstwa. Polisy te nie dotyczą również osób, które nie mają uprawnień do wykonywania danego zawodu lub straciły je na skutek konkretnych wydarzeń.

Obowiązkowe OC: jak wybrać?

Przedstawiciele zawodów, którzy muszą wykupić polisę, nie muszą długo zastanawiać się nad wyborem. Wszystkie polisy na rynku mają jasno określone zasady i wysokość ubezpieczenia, a w podstawowym zakresie nie różnią się między sobą. Mogą jednak się różnić dodatkowymi pakietami, zwanymi nadwyżkowymi, które podwyższają wysokość ubezpieczenia. Te już trzeba dobrać indywidualnie, w zależności od własnych potrzeb.

Inaczej jest z ubezpieczeniami dobrowolnymi, którym trzeba poświęcić więcej czasu i zwrócić baczną uwagę na wszystkie punkty, znajdujące się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w umowie.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.