NIE TRAĆ DOCHODU

Jeszcze kilkanaście lat temu etat był rzeczą oczywistą, którą otrzymywał pracownik w każdej pracy. Dzięki niemu zyskiwał prawo do urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego, cieszył się przywilejami należnymi każdemu pracownikowi. Dziś pracodawcy oferują etaty coraz rzadziej, preferując zatrudnianie na podstawie umów cywilno-prawnych, dzięki którym nie generują tak wysokich kosztów. Pracownicy jednak dzięki temu tracą wiele przywilejów, m.in. prawo do urlopu wypoczynkowego.